YKI-treeni online: 6 viikkoa, 18 oppituntia ti, ke ja to 17.30 - 18.30 | 190 euroa
YKI online: 6 weeks, 18 evening classes 17.30 - 18.30. Prize 190 euros

YKI-testi

Jos haluat hakea Suomen kansalaisuutta,

sinun pitää näyttää, että kielitaitosi on vähintään B1 (YKI-testissä arvosanat 3 ja 4).

Yksi tapa näyttää kielitaito on mennä YKI-testiin.

YKI-testissä sinulla on kolme vaihtoehtoa onnistua:

 

A)

 

 

puhuminen

3 tai 4

kirjoittaminen

3 tai 4

 

tai

 

B)

 

 

puheen ymmärtäminen

3 tai 4

kirjoittaminen

3 tai 4

 

tai

 

C)

 

 

tekstin ymmärtäminen

3 tai 4

puhuminen

3 tai 4

 

 

Mitä eri taitotasot tarkoittavat?

Common European Framework of References for for Languages

 

A – Perustason kielenkäyttäjä

A1.1. Kielitaidon alkeiden hallinta (esim. muutamia opittuja fraaseja)

A1.2. Kehittyvä alkeiskielitaito (esim. yksinkertainen viestiminen aivan perusasioista)

A1.3. Toimiva alkeiskielitaito (esim. sosiaalisen kanssakäymisen perusta)

A2.1. Peruskielitaidon alkuvaihe (esim. laajempi kyky sosiaaliseen kanssakäymiseen ja perusasioista viestintään)

A2.2. Kehittyvä peruskielitaito (esim. kyky osallistua aktiivisemmin viestintään, kyky kertoa)

B – Itsenäinen kielenkäyttäjä

B1.1. Toimiva peruskielitaito (esim. kyky ylläpitää vuorovaikutusta melko monenlaisissa tilanteissa; selviytyy kielialueella)

B1.2. Sujuva peruskielitaito (esim. kyky säännölliseen vuorovaikutukseen ja ilmaista informaatiota melko monipuolisesti)

B2.1. Itsenäisen kielitaidon perustaso (esim. tehokkaan argumentoinnin perustaito)

B2.2. Toimiva itsenäinen kielitaito (esim. tehokas argumentaatio, vuorovaikutuksen hallinta ja kasvava kielellinen tietoisuus)

C – Taitava kielenkäyttäjä

C1.1. Taitavan kielitaidon perustaso (esim. laajat kieliresurssit mahdollistavat varsin sujuvan ja tarkan viestinnän)

C1.2. Kehittyvä kielitaito (esim. sujuva viestintä)

 

Ilmoittaudu YKIin

Opintopolku.fi: Ilmoittaudu YKI-testiin

 

Harjoittele YKI-testiin

Solki

Ylen YKI-treenit

Suomikoulut

Practiseyki

Oletko valmis YKIin?

 

Gimaran Ykäänkö vai ykiinkö -kirjan dialogiharjoitukset

Ihminen ja lähipiiri

Arkielämä

Luonto ja ympäristö

Terveys ja hyvinvointi

Työ ja koulutus

Vapaa-aika ja harrastukset

Yhteiskunta

 

YKIn tehtävät

Mikä on YKI? What is YKI? 

Millaisia YKIn osakokeet ovat?

Puhumisen osakoe 

Puheen ymmärtämisen osakoe

Puhetaidon koe

Vinkkejä puhetaidon osakokeeseen

Kirjoittamisen osakoe

Tekstin ymmärtämisen osakoe

 

Venäjäksi: YKI-testi, osa 1

Venäjäksi: YKI-testi osa 2

Venäjäksi: YKI-testi, osa 3, kirjoittaminen

 

Vastauksia kysymyksiin

Missä voin tehdä YKI-testin?

Milloin voin tehdä YKI-testin?

Suomen kansalaisuus ja YKI-testi

Mitä YKIssä pitää osata?

Miten YKIssä vastataan? Vastauslomake.

How is the YKI-test day?

How to pass YKI-test?

 

MItä kansalaisuushakemuksessa kysytään kielitaidosta?

4.1 Kielitaidon osoittaminen

Minulla on suomen tai ruotsin kielen taito tai suomalainen tai suomenruotsalainen viittomakielentaito

Osoitan kielitaitoni alle merkityllä todistuksella, jonka liitän hakemukseeni

 • Yleinen kielitutkintotodistus 1.1.2012 lähtien; vähintään taitotaso 3 ainakin kahdessa osakokeessa (hyväksyttävät yhdistelmät ovat kirjoittaminen ja puhuminen; kirjoittaminen ja puheen ymmärtäminen; puhuminen ja tekstin ymmärtäminen)

 • Yleinen kielitutkintotodistus ennen vuotta 2012; vähintään yleistasoarvio 3 (ennen vuotta 2002 annetussa todistuksessa yleistason tulee olla vähintään 4)

 • Valtion kielitutkintotodistus; vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito

 • Peruskoulun päättötodistus tai todistus perusopetuksen oppimäärästä; oppimäärä suoritettu suomi tai ruotsi äidinkielenä tai toisena kielenä

 • Lukion päättötodistus tai todistus lukion oppimäärästä; suomi tai ruotsi äidinkielenä tai toisena kielenä

 • Ylioppilastutkintotodistus; hyväksytty arvosana suomi tai ruotsi äidinkielenä tai toisena kielenä

 • Todistus suomen tai ruotsin kielellä suoritetusta ammatillisesta perustutkinnosta; laissa (630/1998) tarkoitettu tutkinto

 • Todistus suomen tai ruotsin kielellä suoritetusta ammattitutkinnosta tai erityisammattitutkinnosta; laissa (631/1998) tarkoitettu tutkinto

 • Todistus yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa suoritetun virkamiessuomen tai virkamiesruotsin opinnoista (sellainen suomen tai ruotsin kielen taito, jota vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä kielialueella)

 • Todistus yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkintoa varten suoritetun suomen- tai ruotsinkielisen kypsyysnäytteen hyväksymisestä Todistus tyydyttävän tasoisesta suomalaisesta tai suomenruotsalaisesta viittomakielen taidosta

 

4.2 Poikkeaminen kielitaitoedellytyksestä

Minulla ei ole vaadittavaa todistusta kielitaidosta, mutta haluan Suomen kansalaiseksi (valitse soveltuva poikkeamisperuste alla olevista).

 • Minulla on Suomessa vakinainen ja päätoiminen työpaikka, jonka hoitaminen on kohtuuttoman vaikeaa ilman Suomen kansalaisuutta (liitteenä työnantajan selvitys)

 • Minulla on aisti- tai puhevamma enkä siksi pysty täyttämään vaadittua kielitaitoedellytystä (liitteenä lääkärintodistus)

 • En pysty terveydentilani vuoksi täyttämään kielitaitoedellytystä (liitteenä lääkärintodistus)

 • Olen 65-vuotias tai sitä vanhempi ja minulla on Suomessa pakolaisasema, toissijainen suojeluasema tai oleskelulupa humanitaarisen suojelun perusteella

 • Olen 65-vuotias tai sitä vanhempi ja hallitsen suomen/ruotsinkielen ymmärtämisen ja puhumisen alkeet (liitteenä suomen tai ruotsin kielen opettajan antama todistus alkeistason suomen tai ruotsin kielitaidosta tai todistukset kaikista suomen tai ruotsin kielen opinnoista, joihin olet osallistunut)

 • Olen luku- ja kirjoitustaidoton, mutta puhun ja ymmärrän suomea/ruotsia (alkeet) tai olen osallistunut säännöllisesti suomen/ruotsin kielen opintoihin (liitteenä sinua opettaneen suomen tai ruotsin kielen opettajan antama todistus luku- ja kirjoitustaidottomuudesta ja alkeistason suomen tai ruotsin kielitaidosta sekä todistukset kaikista suomen tai ruotsin kielen opinnoista, joihin olet osallistunut)

Minulla on muu erittäin painava syy (liitteenä vapaamuotoinen selvitys)

 

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping