Ope Marin verkkokurssit | YKI-treeni online | 6 viikkoa, 18 oppituntia | 180 euroa | Vain 10 euroa / oppitunti

Kielioppitermit suomeksi Grammatical terms in Finnish

Klikkaa englanninkielisestä sanasta, niin pääset sanakirjaan ja voit vaihtaa kielen.

Click the english word to get to dictionary and change the language.

 


 

 

AAKKOSET: abcdefghijklmnopqrstuwxyzåäö

alphabets

 

Superalkeet Digi Joujou: Aakkoset

Learn Finnish: Aakkoset

Aakkoset suomeksi

Aakkoslaulu

 

KIRJAIN

letter

 

VOKAALI: a, e, i, o, u, y, ä, ö

vowel

 

Osaan suomea: vokaalit

 

KONSONANTTI: d, g, h, j, k, l, m, n, p, r, s, t, v

consonant

 

TAVU: kau-la, kor-va, ham-mas

syllable 

Osaan suomea: tavut

Arabiaksi: Tavutus

 

Vokaali vai konsonantti? 

Satu Lahtonen: vokaalit ja konsonantit


 

 

SUBSTANTIIVI: sana kertoo mikä asia tai esine on 

koira, sohva, tuuli, haarukka

noun 

 

VERBI: sana kertoo, mitä joku tekee  

juoksee, katsoo, on, ajattelee, syö, menee, kävelee, nukkuu

verb

 

ADJEKTIIVI: sana kertoo, millainen jokin on  

iloinen, musta, hauska, vahva

adjective

 

PERSOONAPRONOMINI: ihmistä tarkoittava sana  

minä, sinä, hän, me, te, he

personal pronoun 

 

 

Osaan suomea: sanaluokat


 

 

YKSIKKÖ: jotain on vain yksi     

koira, sohva, tuuli, haarukka

singular

 

MONIKKO: jotain on monta (-t)  

koirat, sohvat, tuulet, haarukat

plural

 

Sinä osaat: sanavartalo ja t-monikko 


 

LAUSE: Yleensä ainakin subjekti ja predikaatti   

Minä opiskelen.

Haluan osata suomen kieltä.

clause

 

VIRKE: Alkaa isolla alkukirjaimella ja päättyy pisteeseen. Virkkeessä voi olla yksi lause tai monta lausetta.

Minä opiskelen, koska haluan osata suomen kieltä.

sentence 

 

PÄÄLAUSE: Kertoo mitä jokin tekee. Voi olla myös yksin.

Minä opiskelen.

main clause

 

SIVULAUSE: kertoo jotain lisää päälauseesta. Ei voi olla yksin. 

…koska haluan osata suomen kieltä.

subordinate clause

 

 


 

VÄLIMERKIT

punctuation mark

 

PISTE: .

full stop

 

PILKKU: ,

comma

 KYSYMYSMERKKI: ?

question mark 

HUUTOMERKKI: !

exclamation mark 


YHDYSVIIVA:

hyphen

 

Piste, pilkku, huutomerkki ja kysymysmerkki


 

 

LAUSEENJÄSENET:

component part

 

SUBJEKTI: Lauseen sana kertoo, kuka tekee    

Tyttö syö jäätelöä.

subject

 

PREDIKAATTI: Lauseen sana kertoo, mitä tekee 

Tyttö syö jäätelöä.

predicate

 

OBJEKTI: Lauseen sana kertoo mikä on tekemisen kohde 

Tyttö syö jäätelöä.

object

 


 

 

SIJAMUOTO: pronominin, substantiivin tai adjektiivin taivutusmuoto

case

 

NOMINATIIVI: perusmuoto eli sanakirjamuoto  

Kysymys: mikä?

tyttö, työ, vene

nominative 

 

GENETIIVI: omistusmuoto (-n) 

Kysymys: kenen? 

tytön, työn, veneen

genitive

Sinä osaat: Genetiivi

 

PARTITIIVI: objektimuoto (-A, -tA, -ttA)

Kysymys: mitä? ketä? 

tyttöä, työtä, venettä

partitive

Sinä osaat: Partitiivi

Satu Lahtonen: Monikon partitiivi

 

INESSIVI: on sisällä (-ssA) 

Kysymys: missä?

tytössä, työssä, veneessä

inessive

 

ELATIIVI: liikkuu sisältä pois (-stA)   

Kysymys: mistä?

tytöstä, työstä, veneestä

elative

 

ILLATIIVI: liikkuu sisälle (-VVn, -hVn, – seen) 

Kysymys: mihin? minne? 

tyttöön, työhön, veneeseen

illative

 

ADESSIIVI: on päällä tai lähellä (-llA)  

Kysymys: millä? 

tytöllä, työllä, veneellä

adessive

 

ABLATIIVI: liikkuu päältä tai läheltä pois (-ltA)     

Kysymys: miltä? 

tytöltä, työltä, veneeltä

ablative

 

ALLATIIVI: liikkuu päälle tai lähelle (-lle)  

Kysymys: mille?

tytölle, työlle, veneelle

allative

 


 

 

VERBIN VARTALO: verbin muoto, johon voi lisätä persoonapäätteen

NUKKUA

a body of the verb, stem

 

PERSOONAMUOTO: verbin vartalo ja persoonapääte 

NUKUN

 

VAHVA ASTE: kpt-vaihtelussa vahva muoto 

kk, t, p, mp

strong form

 

HEIKKO ASTE: kpt-vaihtelussa heikko muoto

k, d, v, mm

weak form

 

VAHVA VARTALO: verbin vartalon vahva muoto

NUKKU

strong stem

 

HEIKKO VARTALO: verbin vartalon heikko muoto 

NUKU

weak stem 

 

 


 

AIKAMUOTO: verbin muoto kertoo milloin asia tapahtuu

tense

 

PREESENS: tapahtuu nyt

nukun

the present tense 

 

IMPERFEKTI: tapahtui aikaisemmim, kertoo myös milloin           

nukuin eilen

 the past tense, the imperfect tense

 

PERFEKTI: on tapahtunut aikaisemmin, tarvitsee olla-verbin

olen nukkunut

 the present perfect

 Satu Lahtonen: perfekti

 

PLUSKVAMPERFEKTI: oli tapahtunut aikaisemmin, olla-verbi imperfektissä  

olin nukkunut

the  past perfect, the pluperfect tense


Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping