YKI-treeni online: 6 viikkoa, 18 oppituntia ti, ke ja to 17.30 - 18.30 | 190 euroa
YKI online: 6 weeks, 18 evening classes 17.30 - 18.30. Prize 190 euros

Kielioppitermit suomeksi Grammatical terms in Finnish

Klikkaa englanninkielisestä sanasta, niin pääset sanakirjaan ja voit vaihtaa kielen.

Click the english word to get to dictionary and change the language.

 


 

 

AAKKOSET: abcdefghijklmnopqrstuwxyzåäö

alphabets

 

Superalkeet Digi Joujou: Aakkoset

Learn Finnish: Aakkoset

Aakkoset suomeksi

Aakkoslaulu

 

KIRJAIN

letter

 

VOKAALI: a, e, i, o, u, y, ä, ö

vowel

 

Osaan suomea: vokaalit

 

KONSONANTTI: d, g, h, j, k, l, m, n, p, r, s, t, v

consonant

 

TAVU: kau-la, kor-va, ham-mas

syllable 

Osaan suomea: tavut

Arabiaksi: Tavutus

 

Vokaali vai konsonantti? 

Satu Lahtonen: vokaalit ja konsonantit


 

 

SUBSTANTIIVI: sana kertoo mikä asia tai esine on 

koira, sohva, tuuli, haarukka

noun 

 

VERBI: sana kertoo, mitä joku tekee  

juoksee, katsoo, on, ajattelee, syö, menee, kävelee, nukkuu

verb

 

ADJEKTIIVI: sana kertoo, millainen jokin on  

iloinen, musta, hauska, vahva

adjective

 

PERSOONAPRONOMINI: ihmistä tarkoittava sana  

minä, sinä, hän, me, te, he

personal pronoun 

 

 

Osaan suomea: sanaluokat


 

 

YKSIKKÖ: jotain on vain yksi     

koira, sohva, tuuli, haarukka

singular

 

MONIKKO: jotain on monta (-t)  

koirat, sohvat, tuulet, haarukat

plural

 

Sinä osaat: sanavartalo ja t-monikko 


 

LAUSE: Yleensä ainakin subjekti ja predikaatti   

Minä opiskelen.

Haluan osata suomen kieltä.

clause

 

VIRKE: Alkaa isolla alkukirjaimella ja päättyy pisteeseen. Virkkeessä voi olla yksi lause tai monta lausetta.

Minä opiskelen, koska haluan osata suomen kieltä.

sentence 

 

PÄÄLAUSE: Kertoo mitä jokin tekee. Voi olla myös yksin.

Minä opiskelen.

main clause

 

SIVULAUSE: kertoo jotain lisää päälauseesta. Ei voi olla yksin. 

…koska haluan osata suomen kieltä.

subordinate clause

 

 


 

VÄLIMERKIT

punctuation mark

 

PISTE: .

full stop

 

PILKKU: ,

comma

 KYSYMYSMERKKI: ?

question mark 

HUUTOMERKKI: !

exclamation mark 


YHDYSVIIVA:

hyphen

 

Piste, pilkku, huutomerkki ja kysymysmerkki


 

 

LAUSEENJÄSENET:

component part

 

SUBJEKTI: Lauseen sana kertoo, kuka tekee    

Tyttö syö jäätelöä.

subject

 

PREDIKAATTI: Lauseen sana kertoo, mitä tekee 

Tyttö syö jäätelöä.

predicate

 

OBJEKTI: Lauseen sana kertoo mikä on tekemisen kohde 

Tyttö syö jäätelöä.

object

 


 

 

SIJAMUOTO: pronominin, substantiivin tai adjektiivin taivutusmuoto

case

 

NOMINATIIVI: perusmuoto eli sanakirjamuoto  

Kysymys: mikä?

tyttö, työ, vene

nominative 

 

GENETIIVI: omistusmuoto (-n) 

Kysymys: kenen? 

tytön, työn, veneen

genitive

Sinä osaat: Genetiivi

 

PARTITIIVI: objektimuoto (-A, -tA, -ttA)

Kysymys: mitä? ketä? 

tyttöä, työtä, venettä

partitive

Sinä osaat: Partitiivi

Satu Lahtonen: Monikon partitiivi

 

INESSIVI: on sisällä (-ssA) 

Kysymys: missä?

tytössä, työssä, veneessä

inessive

 

ELATIIVI: liikkuu sisältä pois (-stA)   

Kysymys: mistä?

tytöstä, työstä, veneestä

elative

 

ILLATIIVI: liikkuu sisälle (-VVn, -hVn, – seen) 

Kysymys: mihin? minne? 

tyttöön, työhön, veneeseen

illative

 

ADESSIIVI: on päällä tai lähellä (-llA)  

Kysymys: millä? 

tytöllä, työllä, veneellä

adessive

 

ABLATIIVI: liikkuu päältä tai läheltä pois (-ltA)     

Kysymys: miltä? 

tytöltä, työltä, veneeltä

ablative

 

ALLATIIVI: liikkuu päälle tai lähelle (-lle)  

Kysymys: mille?

tytölle, työlle, veneelle

allative

 


 

 

VERBIN VARTALO: verbin muoto, johon voi lisätä persoonapäätteen

NUKKUA

a body of the verb, stem

 

PERSOONAMUOTO: verbin vartalo ja persoonapääte 

NUKUN

 

VAHVA ASTE: kpt-vaihtelussa vahva muoto 

kk, t, p, mp

strong form

 

HEIKKO ASTE: kpt-vaihtelussa heikko muoto

k, d, v, mm

weak form

 

VAHVA VARTALO: verbin vartalon vahva muoto

NUKKU

strong stem

 

HEIKKO VARTALO: verbin vartalon heikko muoto 

NUKU

weak stem 

 

 


 

AIKAMUOTO: verbin muoto kertoo milloin asia tapahtuu

tense

 

PREESENS: tapahtuu nyt

nukun

the present tense 

 

IMPERFEKTI: tapahtui aikaisemmim, kertoo myös milloin           

nukuin eilen

 the past tense, the imperfect tense

 

PERFEKTI: on tapahtunut aikaisemmin, tarvitsee olla-verbin

olen nukkunut

 the present perfect

 Satu Lahtonen: perfekti

 

PLUSKVAMPERFEKTI: oli tapahtunut aikaisemmin, olla-verbi imperfektissä  

olin nukkunut

the  past perfect, the pluperfect tense


Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping