YKI-testi

 

Jos haluat hakea Suomen kansalaisuutta,

sinun pitää näyttää, että kielitaitosi on vähintään B1 (YKI-testissä arvosanat 3 ja 4).

Yksi tapa näyttää kielitaito on mennä YKI-testiin.

YKI-testissä sinulla on kolme vaihtoehtoa onnistua:

 

A)    

puhuminen
3 tai 4

kirjoittaminen
3 tai 4


tai

 

B)    
puheen ymmärtäminen
3 tai 4
 +  kirjoittaminen
3 tai 4


tai

 

C)    
tekstin ymmärtäminen
3 tai 4
 +  puhuminen
3 tai 4

 

 

 

Harjoittele YKI-testiin

Solki

Ylen YKI-treenit

Suomikoulut

Practiseyki

Oletko valmis YKIin?

 

Gimaran Ykäänkö vai ykiinkö -kirjan dialogiharjoitukset

  

 

Ihminen ja lähipiiri

Arkielämä

Luonto ja ympäristö

Terveys ja hyvinvointi

Työ ja koulutus

Vapaa-aika ja harrastukset

Yhteiskunta

 

YKIn tehtävät

Puhumisen osakoe 

Puheen ymmärtämisen osakoe

 

Vastauksia kysymyksiin

Missä voin tehdä YKI-testin?

Milloin voin tehdä YKI-testin?

Miten ilmoittaudun YKI-testiin?

Suomen kansalaisuus ja YKI-testi

Mitä YKIssä pitää osata?

Miten YKIssä vastataan? Vastauslomake.

How is the YKI-test day?

How to pass YKI-test?

 

MItä kansalaisuushakemuksessa kysytään kielitaidosta?

4.1 Kielitaidon osoittaminen
Minulla on suomen tai ruotsin kielen taito tai suomalainen tai suomenruotsalainen viittomakielentaito
Osoitan kielitaitoni alle merkityllä todistuksella, jonka liitän hakemukseeni

 • Yleinen kielitutkintotodistus 1.1.2012 lähtien; vähintään taitotaso 3 ainakin kahdessa osakokeessa (hyväksyttävät yhdistelmät ovat kirjoittaminen ja puhuminen; kirjoittaminen ja puheen ymmärtäminen; puhuminen ja tekstin ymmärtäminen)
 • Yleinen kielitutkintotodistus ennen vuotta 2012; vähintään yleistasoarvio 3 (ennen vuotta 2002 annetussa todistuksessa yleistason tulee olla vähintään 4)
 • Valtion kielitutkintotodistus; vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito
 • Peruskoulun päättötodistus tai todistus perusopetuksen oppimäärästä; oppimäärä suoritettu suomi tai ruotsi äidinkielenä tai toisena kielenä
 • Lukion päättötodistus tai todistus lukion oppimäärästä; suomi tai ruotsi äidinkielenä tai toisena kielenä Ylioppilastutkintotodistus; hyväksytty arvosana suomi tai ruotsi äidinkielenä tai toisena kielenä
 • Todistus suomen tai ruotsin kielellä suoritetusta ammatillisesta perustutkinnosta; laissa (630/1998) tarkoitettu tutkinto Todistus suomen tai ruotsin kielellä suoritetusta ammattitutkinnosta tai erityisammattitutkinnosta; laissa (631/1998) tarkoitettu tutkinto
 • Todistus yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa suoritetun virkamiessuomen tai virkamiesruotsin opinnoista (sellainen suomen tai ruotsin kielen taito, jota vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä kielialueella)
 • Todistus yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkintoa varten suoritetun suomen- tai ruotsinkielisen kypsyysnäytteen hyväksymisestä Todistus tyydyttävän tasoisesta suomalaisesta tai suomenruotsalaisesta viittomakielen taidosta


4.2 Poikkeaminen kielitaitoedellytyksestä
Minulla ei ole vaadittavaa todistusta kielitaidosta, mutta haluan Suomen kansalaiseksi (valitse soveltuva poikkeamisperuste alla olevista).

 • Minulla on Suomessa vakinainen ja päätoiminen työpaikka, jonka hoitaminen on kohtuuttoman vaikeaa ilman Suomen kansalaisuutta (liitteenä työnantajan selvitys)
 • Minulla on aisti- tai puhevamma enkä siksi pysty täyttämään vaadittua kielitaitoedellytystä (liitteenä lääkärintodistus)
 • En pysty terveydentilani vuoksi täyttämään kielitaitoedellytystä (liitteenä lääkärintodistus)
 • Olen 65-vuotias tai sitä vanhempi ja minulla on Suomessa pakolaisasema, toissijainen suojeluasema tai oleskelulupa humanitaarisen suojelun perusteella
 • Olen 65-vuotias tai sitä vanhempi ja hallitsen suomen/ruotsinkielen ymmärtämisen ja puhumisen alkeet (liitteenä suomen tai ruotsin kielen opettajan antama todistus alkeistason suomen tai ruotsin kielitaidosta tai todistukset kaikista suomen tai ruotsin kielen opinnoista, joihin olet osallistunut)
 • Olen luku- ja kirjoitustaidoton, mutta puhun ja ymmärrän suomea/ruotsia (alkeet) tai olen osallistunut säännöllisesti suomen/ruotsin kielen opintoihin (liitteenä sinua opettaneen suomen tai ruotsin kielen opettajan antama todistus luku- ja kirjoitustaidottomuudesta ja alkeistason suomen tai ruotsin kielitaidosta sekä todistukset kaikista suomen tai ruotsin kielen opinnoista, joihin olet osallistunut)

Minulla on muu erittäin painava syy (liitteenä vapaamuotoinen selvitys)