Opettaja Mari Kokkonen, FM

 

 

suomen kielen (S2) verkko-opettaja

äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja

toimittaja