Adjektiivien vertailu

 

Learn Finnish! Lesson 36: Comparison of adjectives - Adjektiivien vertailu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opi lisää!

Adjektiivien vertailu

Ymmärrä suomea: Adjektiivien vertailuasteet

Learn Finnish! Lesson 36: Comparison of adjectives - Adjektiivien vertailu

 

 

Harjoittele komparatiivia

 

Lue teksti. Etsi vertailumuodot. 

Uusi työpaikka

Olen vaihtanut työpaikkaa. Uudessa työpaikassani on pienempi palkka kuin vanhassa työpaikassa.

Minun pitää tehdä enemmän töitä, mutta työ on mukavampaa kuin ennen. Viihdyn paremmin.

Työkavereita on vähemmän, mutta he ovat hauskempia kuin entiset työkaverini.

Työhuoneeni  oli ahtaampi vanhassa työpaikassa. Nykyinen työhuoneeni on paljon viihtyisämpi ja valoisampi.

Vanhassa työpaikassa ruoka oli herkullisempaa mutta se oli kalliimpaa kuin nyt. 

 

Kirjoita vastakohdan komparatiivimuoto

 

 

Harjoittele superlatiivia

Kirjoita superlatiivimuoto

Raili Lamminmäki: Tee superlatiivi

 

Harjoittele molempia

Kirjoita puuttuva vertailumuoto

Etsi vertailumuodot (taivutettu sijamuodoissa) :Ymmärrä suomea: Vuodenajat.

Vertailuasteet

Säännöt, esimerkkejä ja harjoituksia (utu.fi)

 

1. Tee adjektiiveista vertailumuodot.

2. Kirjoita lauseita, joissa käytät komparatiivia ja superlatiivia.

Esimerkki: PIENI - PIENEMPI - PIENIN 

Koira on pieni eläin. Kissa on pienempi kuin koira. Hiiri on pienin.

 

 

HELPPO 

HUONO

TUTTU

 

PIENI

UUSI

NUORI

 

TERVE

 

OHUT

LYHYT

EHYT

 

KAUNIS

KALLIS

KAUNIS

SAIRAS

RIKAS

HIDAS

PUHDAS

 

LEVEÄ

NOPEA

PIMEÄ

VAIKEA

KAPEA

PEHMEÄ

 

HYVÄ

VANHA

KÖYHÄ

KYLMÄ

HALPA

VANHA

PITKÄ

 

KOVA

PAHA

KUUMA

HALPA

 

LIKAINEN

EDULLINEN

YSTÄVÄLLINEN

PUNAINEN

SININEN

ONNELLINEN